Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

W ramach Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych funkcjonują trzy zakłady:
– Zakład Pojazdów Samochodowych
– Zakład Maszyn Roboczych
– Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności

Działalność zakładów determinuje kierunki badań i rozwoju Instytutu, które obejmują m.in.:
– badania właściwości termoizolacyjnych nadwozi chłodniczych przeznaczonych do transportu żywności metodą wewnętrznego źródła ciepła
– projektowanie i badanie maszyn rolniczych oraz drogowych
– wykonawstwo analiz niezawodnościowych według metodyki RAMS oraz analiz kosztowych zgodnych z Life Cycle Costing (LCC)
– inżynierię powierzchni, w tym kształtowanie warstw azotowanych na częściach maszyn i pojazdów oraz narzędziach, ekologiczną i ekonomiczną metodą ZeroFlow
– ocenę właściwości materiałów eksploatacyjnych, w tym m.in. paliw, olejów, płynów ATF, smarów plastycznych oraz komponowanie autorskich formulacji środków smarowych z zastosowaniem cieczy jonowych i nanomateriałów
– badania tribologiczne pozwalające optymalizować trwałość i niezawodność węzłów tarcia, tocznych i ślizgowych o różnej geometrii styku i w różnych środowiskach pracy
– aplikację badań nieniszczących do wykrywania nieciągłości w postaci wad technologicznych i pęknięć eksploatacyjnych w elementach maszyn i pojazdów

W strukturze Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych działają na styku ze sferą gospodarczą również dwie stacje badawcze:
– Laboratorium ATP, które prowadzi badania certyfikacyjne nadwozi chłodniczych przeznaczonych do transportu żywności na zgodność z wymaganiami międzynarodowej umowy ATP.
– Stacja Kontroli Pojazdów realizuje okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wyposażenie stacji jest również wykorzystywane do prowadzenia prac badawczych oraz działalności dydaktycznej.


Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=54


Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/node/3918
E-mail: office_wmmv@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (120)

Chapters (36)

Books (2)

Reports (45)

Dissertations (7)

IP outcomes (2)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.