Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Adamska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.adamska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 45

PBN ID

1709672

ResearcherID

G-3535-2014

ORCID

0000-0001-8219-8708

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%