Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Na instytut składa się pięć zakładów:
– Zakład Chemii Organicznej
– Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej
– Zakład Inżynierii Procesowej
– Zakład Polimerów
– Zakład Technologii Chemicznej.

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Instytucie wynika głównie z potrzeb cywilizacyjnych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii i z rosnących oczekiwań społecznych. Obejmuje ona liczne przenikające się obszary: chemię, inżynierię materiałową, inżynierię chemiczną i procesową, ochronę środowiska, biotechnologię, jak i nanomedycynę.

W instytucie działają grupy badawcze kierowane przez:
– prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, czł. koresp. PAN
– prof. dr hab. inż. Juliusza Pernaka
– prof. dr hab. inż. Krystynę Prochaska
– dr hab. inż. Magdalenę Regel-Rosocką, prof. PP
– prof. dr hab. inż. Ewę Kaczorek
– prof. dr hab. inż. Adama Voelkela
– prof. dr hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego
– dr hab. inż. Karolinę Wieszczycką, prof. PP
– prof. dr hab. inż. Grzegorza Musielaka
– dr hab. inż. Marka Ochowiaka, prof. PP
– dr hab. inż. Jacka Różańskiego, prof. PP
– dr hab. inż. Sławomira Borysiaka, prof. PP.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=113


Strona Instytutu: https://www.fct.put.poznan.pl/node/4017
E-mail: office_tce@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Habilitations  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (2520)

Chapters (1670)

Books (42)

Miscs (1)

Reports (407)

Habilitations (7)

Dissertations (279)

IP outcomes (199)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.