Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.bielicka-daszkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 22

ORCID

0000-0002-8280-3311

ResearcherID

G-1866-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (12)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (21)

Recenzje prac dyplomowych (32)