Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

katarzyna.ciesielczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 25

PBN ID

3956717

ResearcherID

M-8642-2014

ORCID

0000-0001-7233-1659

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=Fu4wSkwAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS