Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr Krzysztof Kempa

PBN ID

62130193

ORCID

0000-0003-3953-1485

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS