Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr Krzysztof Kempa

Artykuły  |  Rozdziały  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

krzysztof.kempa@put.poznan.pl

ORCID

0000-0003-3953-1485

Artykuły (19)

Rozdziały (1)

Wyniki (1)