Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Powłoka powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego oraz sposób powlekania powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego powłoką

Creators

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

414482

Patent office submission date

23.10.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

231938

Date of obtaining the right

20.12.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

4/2019

Made public date

30.04.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.