Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Powłoka powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego oraz sposób powlekania powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego powłoką

Twórcy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

414482

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

23.10.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231938

Data otrzymania prawa

20.12.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

4/2019

Data upublicznienia

30.04.2019