Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Emmons-Burzyńska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

magdalena.emmons-burzynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 08

PBN ID

2339015

ResearcherID

B-1940-2016

ORCID

0000-0003-0339-4570

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%