Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Emmons-Burzyńska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

magdalena.emmons-burzynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 08

ORCID

0000-0003-0339-4570

ResearcherID

B-1940-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (9)