Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Marzena Banach-Ziaja

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

marzena.banach-ziaja@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 64

PBN ID

1637202

ResearcherID

N-1560-2014

ORCID

0000-0002-2278-9140

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS