Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. T. 2

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

189

ISBN

978-83-7775-438-2

Opublikowano w

Seria: Człowiek - Ekologia - Architektura

Rozdziały
Postawa architekta wobec zrównoważonego rozwoju (s. 11-30)
Budynek niemal zeroenergetyczny w aspekcie proekologicznych i prospołecznych uwarunkowań budownictwa zrównoważonego (s. 31-50)
Wpływ światła słonecznego na komfort klimatyczny i bilans energetyczny budynku (s. 51-60)
Projektowanie parametryczne do celów proekologicznych (s. 61-71)
Ekologiczne przyczyny awarii i katastrof budowlanych (s. 73-81)
Pacjent i personel wobec wyzwań. Prospołeczna rola poszczególnych obszarów funkcjonalnych w przestrzeni szpitala (s. 127-136)
Zabudowa mieszkaniowa hybrydowa, implikacje w ekosystemie miejskim (s. 137-145)
Wykorzystanie dziedzictwa architektonicznego do podniesienia jakości środowiska życia człowieka na terenach podmiejskich (s. 147-157)
Idee ekologiczne w prezentacjach wystawienniczych. Architektury wystaw światowych (s. 159-170)
Przestrzeń edukacji w kontekście rozwoju zrównoważonego (s. 171-178)
Świadomość i intuicja w procesie projektowym (s. 179-189)