Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mateusz Łężyk

PBN ID

57191240

ResearcherID

W-1015-2018

ORCID

0000-0003-4130-3561

Google Scholar

vsIHVBMAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS