Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Lactate-based bioproduction of medium chain carboxylic acids via mixed culture fermentation

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Bioprodukcja średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych oparta na mleczanie w procesie fermentacji wykorzystującej kultury mieszane mikroorganizmów

Language

english

Keywords
EN
  • medium chain carboxylic acids
  • caproic acid
  • mixed culture fermentation
  • chain elongation
  • lactic acid
PL
  • średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
  • kwas kapronowy
  • fermentacja kultur mieszanych
  • wydłużanie łańcucha
  • kwas mlekowy
Abstract

EN The transition from a linear economy to a circular economy is the foundation of sustainable development. The bioprocessing of organic-rich waste during mixed culture fermentation has the potential to play a crucial role in the shift towards a circular economy by reducing dependence on non-renewable resources and minimizing waste. Mixed culture fermentation involves the use of diverse microorganisms to break down complex organic waste in a cascade of biochemical pathways, offering the potential for production of high-value bulk chemicals, biofuels and energy. Anaerobic digestion is commercialized and widespread technology based on mixed culture fermentation, but there is still a search for new bioprocesses to diversify bioproducts. One of the promising and growing technologies could be the bioproduction of medium chain carboxylates through the chain elongation.

PL Podstawą zrównoważonego rozwoju jest przejście z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Bioprzetwarzanie odpadów bogatych w substancje organiczne w procesie fermentacji wykorzystującej kultury mieszane mikroorganizmów może odegrać kluczową rolę w przemianie gospodarki, przede wszystkim poprzez uniezależnienie od zasobów nieodnawialnych i minimalizację ilości odpadów. Fermentacja wykorzystująca mieszane kultury mikroorganizmów opiera się na wykorzystaniu różnorodności mikroorganizmów w strukturze mikrobiomu do rozkładania złożonych odpadów organicznych, co daje potencjał do produkcji wysokowartościowych związków chemicznych, biopaliw i energii. Produkcja biogazu jest skomercjalizowaną i szeroko rozpowszechnioną technologią opartą na wykorzystaniu mieszanych kultur mikroorganizmów w procesie fermentacji, jednakże poszukiwane są nowe rozwiązania w celu dywersyfikacji bioprodukcji. Jedną z obiecujących i rozwijających się technologii może być bioprodukcja średniołańcuchowych kwasów karboksylowych w procesie wydłużania łańcucha węglowego.

Number of pages

82

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2280

On-line catalog

to2023011171

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krystyna Malińska

Place

Częstochowa, Poland

Date

05.09.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

David Strik

Place

Wageningen, Netherlands

Date

18.08.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Marcin Zieliński

Place

Olsztyn, Poland

Date

31.08.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.