Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Mateusz Motyl

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

mateusz.motyl@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 41

ORCID

0000-0001-5117-8624

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS