Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Transportu

Instytut został utworzony w styczniu 2020 roku z połączenia zakładów działających dotychczas w innych jednostkach organizacyjnych Wydziału, tj. w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu oraz Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.

W skład instytutu wchodzą:
– Zakład Systemów Transportowych
– Zakład Transportu Szynowego
– Zakład Projektowania Uniwersalnego i Środków Mobilności.

Główne nurty badawcze realizowane w instytucie dotyczą następujących zagadnień:
– modelowania, optymalizacji, symulacji i wspomagania decyzji w zakresie systemów transportowych i logistycznych
– projektowania, budowy, badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów szynowych (tramwajowych i kolejowych)
– projektowania uniwersalnego, badań z obszaru oceny cyklu życia (LCA), konstruowania maszyn oraz rozwoju metod projektowania środków technicznych i procesów w obszarze transportu.

Instytutu posiada 6 specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę badawczo-naukową:
– laboratorium projektowania dynamiki pojazdów
– laboratorium zespołów i elementów pojazdów szynowych
– laboratorium zintegrowanych systemów diagnostycznych
– laboratorium pomiarów wibroakustycznych środków transportu
– laboratorium projektowania uniwersalnego i środków mobilności
– laboratorium systemów transportowych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=60


Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/IT/o-instytucie
E-mail: instytut_transportu@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (134)

Chapters (50)

Books (2)

Reports (46)

Dissertations (8)

IP outcomes (16)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.