Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Michał Żurkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

michal.zurkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 97