Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Jasion

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

pawel.jasion@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 75

ORCID

0000-0003-4562-2535

ResearcherID

F-7554-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (7)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (36)