Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Paweł Kolwicz

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

pawel.kolwicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 02

ORCID

0000-0002-6587-8135

ResearcherID

L-7600-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 75%
6.2 Informatyka: 25%

Artykuły (18)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (4)