Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Paweł Kolwicz

Artykuły  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

pawel.kolwicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 02

ORCID

0000-0002-6587-8135

ResearcherID

L-7600-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 75%
6.2 Informatyka: 25%

Artykuły (17)

Rozprawa doktorska