Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Kolwicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

pawel.kolwicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 02

ResearcherID

L-7600-2014

ORCID

0000-0002-6587-8135

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 50%
6.2 Informatyka: 50%