Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Królas

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

pawel.krolas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 87

ORCID

0000-0002-1189-2484

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS