Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Królas

PBN ID

1709629

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Indeksowane w WoS