Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Paweł Misiorek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

pawel.misiorek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 58

ORCID

0000-0001-5223-240X

ResearcherID

M-2231-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (14)

Promotorstwo prac dyplomowych (27)

Recenzje prac dyplomowych (48)