Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Popielarski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

pawel.popielarski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 67

ORCID

0000-0003-3797-5461

ResearcherID

K-9032-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (42)

Recenzje prac dyplomowych (102)

Wyniki (1)