Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paweł Popielarski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

pawel.popielarski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 67

PBN ID

1480780

ResearcherID

K-9032-2014

ORCID

0000-0003-3797-5461

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS