Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Paweł Przepióra

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

pawel.przepiora@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 98

PBN ID

1359415

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 100%