Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Szulczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

pawel.szulczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 43

ORCID

0000-0003-2103-5176

ResearcherID

M-2929-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (30)

Recenzje prac dyplomowych (18)