Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Dziarski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

piotr.dziarski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 73

ResearcherID

H-7383-2014

ORCID

0000-0001-8503-4274

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS