Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Inżynierii Materiałowej

Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej jest prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz. Instytut dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym umożliwiającym wytwarzanie materiałów i warstw powierzchniowych oraz ich charakteryzację.

W skład instytutu wchodzą dwa zakłady:
– Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni – kierownik prof. dr hab. inż. Michał Kulka (Z1)
– Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych – kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz (Z2).

W Zakładzie Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni prowadzono badania ukierunkowane na obróbkę powierzchniową materiałów konstrukcyjnych, w szczególności na procesy:
– borowania stali i stopów metali nieżelaznych
– laserowego stopowania
– laserowej modyfikacji warstw azotowanych
– materiałów i warstw samosmarujących.

W Zakładzie Nanomateriałów Funkcjonalnych prowadzono badania ukierunkowane na opracowywanie i wytwarzanie:
– nanobiomateriałów metalowych
– porowatych biomateriałów
– powłok na biomateriałach
– powłok natryskiwanych cieplnie na materiałach konstrukcyjnych
– kompozytowych układów funkcjonalnych
– materiałów perowskitowych
– nanomateriałów odwracalnie absorbujących wodór.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=71


Strona Instytutu: https://phys.put.poznan.pl/node/3923
E-mail: office_mse@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (194)

Chapters (16)

Books (1)

Dissertations (7)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.