Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Piotr Krawczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

piotr.krawczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 55

PBN ID

1709653

ResearcherID

M-9669-2014

ORCID

0000-0001-6083-9316

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS