Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Piotr Krawczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

piotr.krawczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 55

ORCID

0000-0001-6083-9316

ResearcherID

M-9669-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (37)

Rozdziały (10)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (35)

Recenzje prac dyplomowych (55)

Wyniki (6)