Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Procesy eksfoliacji tlenków grafitu otrzymywanych elektrochemicznie w wodnych roztworach kwasu chlorowego(VII) lub siarkowego(VI)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Processes of graphite oxides exfoliation beforehand synthesized by electrochemical method using aqueous solutions of chloric(VII) and sulfuric(VI) acid

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • grafit
  • grafen
  • tlenek grafitu
  • elektrochemiczne utlenianie
EN
  • graphite
  • graphene
  • graphite oxide
  • electrochemical oxidation
Streszczenie

PL W ramach niniejszej pracy został przebadany proces elektrochemicznego przetleniania grafitu w wodnych roztworach kwasu siarkowego(VI) i chlorowego(VII). W wyniku tego procesu grafit został całkowicie przekształcony w tlenek grafitu. W kolejnym etapie prac, wcześniej otrzymane tlenki grafitu zostały poddane procesowi eksfoliacji-redukcji. Termiczna obróbka tlenku grafitu spowodowała częściową redukcję w wyniku usunięciu z powierzchni warstw grafenowych chemicznie związanych tlenowych grup funkcyjnych. Doszło także do znacznego rozseparowania warstw grafenowych w powstałym termiczne zredukowanym tlenku grafitu, tym samym otrzymany został materiał grafenowy.

EN In this work, processes of electrochemical overoxidation of graphite in aqueous solutions of sulfuric and perchloric acid were investigated. In consequence of the electrochemical treatment, graphite was fully transformed into graphite oxide. In the next stage of research, the as prepared graphite oxides were thermally exfoliated-reduced. Thermal treatment of graphite oxide caused its partial reduction by removal of oxygen functionalities bonded to the surface of graphene layers. Within the synthesized thermal reduced graphite oxide graphene layers were also successfully separated, yielding graphene material.

Liczba stron

68

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1889

Katalog on-line

to20181002

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Stanisław Błażewicz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

30.09.2017

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Beata Tryba

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

06.11.2017

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2017

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna