Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Piotr Łukaszewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

piotr.lukaszewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 11

ORCID

0000-0002-1169-3282

ResearcherID

B-8951-2015

Artykuły (4)

Rozdziały (4)

Raporty (2)

Wyniki (1)