Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Posadzy

Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

piotr.posadzy@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 57

ResearcherID

O-7742-2014

Rozprawa doktorska