Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Przemysław Bartczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

przemyslaw.bartczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 49

ORCID

0000-0002-4523-7285

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (6)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (4)