Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Przemysław Muszyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

przemyslaw.muszynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 96

PBN ID

1480722

ResearcherID

M-1764-2014