Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Qamar Abbas

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

qamar.abbas@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 84

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (18)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (1)

Wyniki (1)