Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Qamar Abbas

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

qamar.abbas@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 84

PBN ID

3987594

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS