Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Influence of supporting electrolyte and redox active species concentrations on the performance of carbon/carbon hybrid electrochemical capacitors

Authors

Hasan Shabbir (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wpływ stężenia elektrolitów i aktywnych związków redoks na wydajność hybrydowych elektrochemicznych kondensatorów bazujących na węglu

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2018