Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Remigiusz Łabudzki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

remigiusz.labudzki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 51

ResearcherID

H-4181-2014

ORCID

0000-0003-4565-7009

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS