Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Technologii Mechanicznej
W skład Instytutu Technologii Mechanicznej wchodzą:


– Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

kierownik: prof. dr hab. Michał Wieczorowski

Główne obszary działalności naukowej obejmują badania w zakresie nierówności powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej, mikrotomografii komputerowej, laserowych oraz holograficznych systemów pomiarowych.


– Zakład Obróbki Skrawaniem

kierownik: dr hab. Paweł Twardowski

Badania i prace rozwojowe prowadzone są w zakresie obróbki skrawaniem i laserowej materiałów trudnoskrawalnych.


– Zakład Projektowania Technologii

kierownik: dr hab. Rafał Talar

Zakres badań naukowych obejmuje: robotyzację i projektowanie procesów produkcyjnych, ekspertyzy dotyczące zużycia i uszkodzeń części maszyn, badania właściwości mechanicznych i tribologicznych materiałów oraz projektowanie rozwiązań w dziedzinie inżynierii ortopedycznej.


– Zakład Urządzeń Mechatronicznych

kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki

Tematyka badawcza dotyczy: opracowania i badań urządzeń mechatronicznych oraz sterowników do nich wbudowanych, automatyzacji i nadzorowania urządzeń przemysłowych oraz zastosowania materiałów i metod inteligentnych w technikach sterowania.


– Laboratorium Maszyn Inteligentnych

kierownik: dr hab. inż. Tomasz Bartkowiak

Laboratorium prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie dokładności zespołów obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajmuje się także projektowaniem, konstrukcją, technologią, budową i badaniem prototypów maszyn i urządzeń technologicznych, form wtryskowych, specjalnych przekładni zębatych, wózków AGV, wagonów do pociągów logistycznych oraz zautomatyzowanych regałów magazynowych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=84

Strona Instytutu: https://wim.put.poznan.pl/instytut-technologii-mechanicznej
E-mail: office_mt@put.poznan.pl
Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (401)

Chapters (80)

Books (13)

Miscs (5)

Dissertations (15)

IP outcomes (44)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.