Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Roman Milwicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

roman.milwicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 30

ResearcherID

L-8300-2014

ORCID

0000-0002-4805-8266

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%