Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Roman Starosta

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

roman.starosta@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 21

ResearcherID

H-4158-2014

ORCID

0000-0002-3477-4501

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska