Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Roman Starosta

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

roman.starosta@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 21

ORCID

0000-0002-3477-4501

ResearcherID

H-4158-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (16)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (26)