Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Sławomir Maćkowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

slawomir.mackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 90

ORCID

0000-0003-4534-3827

ResearcherID

M-8158-2014

Artykuły (10)

Rozdziały (18)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (79)

Recenzje prac dyplomowych (39)