Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Sławomir Maćkowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

slawomir.mackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 90

ResearcherID

M-8158-2014

Artykuły (10)

Rozdziały (15)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska