Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Sławomir Rożek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

slawomir.j.rozek@doctorate.put.poznan.pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (7)

Raporty (9)