Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Łukaszewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tomasz.lukaszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 20

PBN ID

912598

ResearcherID

L-8394-2014

ORCID

0000-0002-3273-5373