Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aktualizacja wiedzy w systemach wnioskowania z uwzględnieniem niepewności

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

131

Signature of printed version

DrOIN 573

On-line catalog

to2004035812

First review

Piotr Jędrzejowicz

Place

Gdynia, Polska

Date

27.01.2003

Language

polish

Second review

Jan Węglarz

Place

Poznań, Polska

Date

24.01.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

18.02.2003

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.