Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środowiska wykorzystujące podejście predykcyjne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1123 - 1131

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód