Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Rozmanowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

tomasz.rozmanowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 59

ResearcherID

M-8946-2014

ORCID

0000-0001-6782-503X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS