Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób anodowej regeneracji elektrod węglowych prowadzonej w trakcie elektrochemicznego utleniania fenolu

Twórcy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

402866

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.02.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223924

Data otrzymania prawa

22.03.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

11/2016

Data upublicznienia

30.11.2016