Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Tomasz Walczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

tomasz.walczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 77

ORCID

0000-0001-9211-6235

ResearcherID

H-4149-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 50%

Artykuły (10)

Rozdziały (20)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (52)

Recenzje prac dyplomowych (27)