Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Żok

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tomasz.zok@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 97

ResearcherID

M-1714-2014

ORCID

0000-0003-4103-9238

Google Scholar

uTvbVG4AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS