Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Zbigniew Pasek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

zbigniew.pasek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 13

PBN ID

1494572

ORCID

0000-0002-1713-7885

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%