Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr Zbigniew Pasek

PBN ID

1494572

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%