Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Logistyki

Instytut Logistyki powstał w 2020 roku. Instytut obejmuje:
- Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki
- Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń
- Ośrodek Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=102


Strona Instytutu: https://www.fem.put.poznan.pl/
E-mail: marta.weber@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations

Articles (200)

Chapters (132)

Books (24)

Reports (47)

Dissertations (13)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.