Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Zofia Szymańska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

zofia.szymanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 79