Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Predicting the tool life in the dry machining of duplex stainless steel

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

62 - 65

Punktacja MNiSW / czasopismo

25,0

Impact Factor

0,505