Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Mosty

Rocznik: 2013 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

40 - 45

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

3